Fjármál og fjáröflun

Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni fær lang stærstan hluta af tekjum sínum í gegnum aðildargjöld félagsmanna. Töluvert minni hluti teknanna er ágóði af sölu jólakorta, en skiptir þó félagið miklu máli. Aðrar tekjur eru t.d. tekjur af útleigu salarins á 2. hæð, tekjur af félagsstarfseminni í salnum og af sumarferðum félagsins. Kostnaðurinn við síðastnefndu liðina er þó oft á tíðum jafn hár og tekjurnar, enda er einungis stefnt að því að hafa fyrir launum starfsmanna og kostnaði við rekstur hússins með þeirri gjaldtöku sem þar er stunduð.
Reglulegur rekstur félagsins gengur all vel fjárhagslega en vaxtakostnaður vegna bankaláns sem tekið var við kaup á húsinu árið 2005 gerir það að verkum að félagið var lengi með rekið með tapi.
Algjör umskipti hafa orðið í allri starfsemi og öllum rekstri félagsins frá árinu 2014 eins og glögglega sést í neðangreindum ársreikningum áranna 2015, 2016, 2017 og 2018 þar sem afkoma síðasta árs er jákvæð um 4.9 milljónir króna, fyrir afskriftir og fjármagnsliði.